İTÜ Mezunlar Konseyi Logo İTÜ Mezunlar Konseyi Ana Sayfa

İTÜ MERSİN MEZUNLAR DERNEĞİ

Mersin İTÜ Mezunları Derneği; Matematik Mühendisi Mehmet GÖRE’nin araştırma, girişim ve çabalarıyla 03.12.2002 tarihinde 12 kurucu üye ile kurulmuş olup, tüzel kişilik hakkını almıştır. Böylece İ.T.Ü.’nin Doğu Akdeniz Bölgesindeki boşluğu giderilmiştir.

Derneğimizin misyonu, Ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş İTÜ mezunları olarak, temel bilimler ve uygulamalı bilimlerdeki araştırma ve sorgulamaları ile ulusal, bölgesel ve kentsel kalkınmayı atılıma dönüştürecek çalışmaları yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek. Bilime ve teknolojiye ulusal düzeyde katkıda bulunacak araştırmaları yapmak, ulusal, bölgesel ve kent düzeyinde sivil toplumun gelişmesine katkı yaparak, bilgi toplumunun oluşmasına gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Daha fazla bilgi için: www.itumersin.com

İTÜ MBS
Mezunlar Meydanı
Projelerimiz

Ana Sayfa | Hakkımızda | Mezun Organizasyonları | Tanıtımlar | Komiteler | Faaliyetler | Haberler | İletişim