İTÜ Mezunlar Konseyi Logo İTÜ Mezunlar Konseyi Ana Sayfa

İTÜ TDMK Derneği

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Mezunları Derneği

VİZYONU
"Türk Müziği"nin, tarihsel derinliği ve coğrafi genişliğinden hareketle; ulusal ve uluslararası bağlamda; Mustafa Kemal Atatürk'ün de öngörmüş olduğu saygınlık ve yaygınlık düzeyine kalıcı biçimde yükseltilmesi idealine gereğince hizmet edebilmektir.

MİSYONU
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın, geçmişten geleceğe tüm mezunları ( eğitimci, besteci, icracı, araştırmacı vb. ) arasında işlevsel ve kalıcı bir buluşma, kaynaşma, dayanışma ortamının oluşumuna katkı sağlayabilmek; oluşacak "sinerji"nin gelişimi ve gelecek nesillere aktarımı yönünde gereğince çaba harcamaktır.

Hakan ALİÇ

Hakan ALIÇ
2010-2013 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı
0 (505) 328 00 48

2007-2010 Dönemi:

Web Sitesi: www.itutmdkmezunlari.org.tr / www.itütmdkmezunları.org.tr
E-posta adresi: musikitu@mynet.com
Resmi Facebook Sayfası: İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Mezunları Derneği

2010-2013 Dönemi:

Web Sitesi: www.itutmdkmezder.org.tr
E-posta adresleri: tmdkmezder@gmail.com
Resmi Facebook Grubu: İTÜ TMDK Mezunları Derneği

İTÜ MBS
Mezunlar Meydanı
Projelerimiz

Ana Sayfa | Hakkımızda | Mezun Organizasyonları | Tanıtımlar | Komiteler | Faaliyetler | Haberler | İletişim