İTÜ Mezunlar Konseyi Logo İTÜ Mezunlar Konseyi Ana Sayfa

İTÜ Mezunlar Konseyi Tarihçesi

Türkiye’de mühendis yetiştiren okulların kuruluşu 1734 yılına dayanır. Birbirini izleyen eğitim kurumlarının İstanbul Teknik Üniversitesinin temeli olduğu kabul edilir.

Tarihsel gelişime baktığımızda İTÜ’ye gelinceye kadar şu yapılanmayı görürüz:

1734 Üsküdar’da ilk mühendishane okulu açılmıştır.
1773 Mühendishane-i Bahri-i Hümayun
, Çeşme’de Osmanlı Donanması yakıldıktan sonra gemi yapımı ve işletmesinde çalışacak okullu denizcilerin yetişmesi için kurulan deniz mühendishanesidir.
1798 Mühendishane-i Berri-i Hümayun, ordunun teknik bilgisini çağdaşlaştırmak için bir askeri mühendishane de açılmıştır.
1883 Hendese-i Mülkiye isminde, mühendis okulları birleştirilmiştir.
1909 Mühendis Mekteb-i Alisi ismini almıştır.
1928 Yüksek Mühendis Mektebi olarak Cumhuriyet döneminde isim değişikliği yapılmıştır.
1944 İstanbul Teknik Üniversitesi, adıyla 210 yıllık bir evrimle kurumun okuldan üniversiteye dönüşmesi gerçekleştirilmiştir.

İşte bu yüzden Türkiye’de mühendislerin mezun örgütlenmesi İTÜ isminden önce başlamıştır.
Mühendis Mekteb-i Âlisi mezunu büyüklerimiz 26 Nisan 1926’da “Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği”‘ni kurmuşlar; bunu Mimar, Makine Mühendisleri ve diğerleri izlemiştir. Mühendis ve Mimar Birlikleri arasında bir çekişme hep yaşanmış ve sonunda Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği ismi altında birleşmişlerdir.

Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği, uzun yıllar gerek mühendislik gerekse ülke imar hareketleri ve standartlarının belirlenmesinde önemli rol oynamıştır. Mühendis odaları, Türk Standartları gibi örgütlenmeler de bu kaynaktan doğmuştur. Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği üyeleri gerek devlet, gerekse özel sektör olarak Türkiye’nin önemli projelerinde ve siyasette çok etkin ve başarılı olmuşlardır.

Bugün anladığımız şekliyle İTÜ Mezun derneklerinin örgütlenmesi 80’li yılların ortasında başlar. 80’e kadar İTÜ adını kullanan 2 organizasyon var. 1950’de İTÜ Talebe Birliği ve 1953’te İTÜ Spor Kulübü kurulmuştur. Bu iki kuruluş da İTÜ öğrencileri adına çok önemli sorumlulukları taşımışlar ve sosyal yönlendirici olmuşlardır. İTÜ Spor Kulübü ve Vakfı halen görevini sürdürmektedir.

70’li ve 80’li yılların başı üniversitenin öğrenci hareketleri yüzünden zorlu yıllardır. O günün Rektörleri her şeyden, mezunundan da çekinmiş ve derneklerin üniversitenin dışında örgütlenmesini istemişlerdir. Bugün de mevzuat gereği bu zorluk vardır.

İTÜ mezunlarının gücünden yararlanmayı ilk hayata geçiren Rektör Gülsün Sağlamer’dir. Sağlamer, Rektörlüğü sırasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in desteğinde belli sayıda seçilmiş başarılı iş adamı mezununu üniversite de toplamayı başarmıştır. Bu hareket üniversiteye önemli bina, yurt ve burs desteği kazandırmış ve İTÜ’nün bir Tekno-Park’a sahip olmasını da mümkün kılmıştır.

Ondan sonra göreve gelen Faruk Karadoğan ise mezunların tümüne ulaşabilen bir yapılanmayı hayata geçirmek istemiştir. Bu anlamda o günkü mevcut 11 dernek ve 6 vakfın eş güdümünü sağlayan bir yapılanmanın ilk temellerini atmıştır. Bunun için 1963 İnşaat Fakültesi mezunu, Ülkü Arıoğlu başkanlığında Mezunlar Danışma Kurulu’nu hayata geçirmiştir. Danışma Kurulunda, 1 Rektör Yardımcısı, üniversite temsilcisi, muhtelif sene ve fakülte mezunu değerli İTÜ’lüler yer almış ve sabırla fikir üretmişlerdir. 23 Mart 2005’te Mezunlar Danışma Kurulu, Üniversite çatısı altında ön çalışmalarına başlamıştır. 2 yıl sonra Kurul, Rektörlüğe Mezunlar Birliği oluşumu için bir çalışma modeli sunmuştur. Bu model iki organizasyonlu bir yapılanmaya dayandırılmıştır:

1. “İTÜ Mezunlar Konseyi”, Mezun, Öğrenci ve Üniversite arasında aidiyet oluşturacak,

2. Üniversiteye bağlı “Mezunlarla İlişkiler Ofisi” açılacak, bu ofis mezun bilgilerini güncelleyerek toplayacak, mezun ve öğrenci arasında da bir köprü olacak ve Konsey’in sekretarya görevini üstlenecektir.

Üniversite,“Mezunlarla İlişkiler Ofisi”ni hemen kurmuştur. Ofis, bir yandan mezun arşivinin toplanmasına organize olurken bir de İTÜ mezun kartı uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu kart ile mezun üniversite kampüsündeki olanaklardan yararlanma imkânına kavuşturulmuştur (Daha sonra kart verme işinin İTÜ Mezunlar Derneği ile birlikte sürdürülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir).

Konsey ise Rektör Başkanlığında üniversite yönetimi ve seçilmiş 30 kadar mezun ile, ilk toplantısını 21 Mart 2007’de yaparak çalışmaya başlamış ve 22 Mart 2007’deki 728 sayılı İTÜ Yönetim Kurulunda da onaylanarak resmi bir yapıya ulaşmıştır.

Kurucu Konsey, 2 yıldır çalışan Danışma Kurulu’nun, Konsey’in İcra Organı “Yürütme Kurulu” olarak göreve devamını uygun görmüştür.

Konsey 1. Toplantısında İTÜ Mezunlarının nasıl örgütlenmesi gerektiği üzerinde tartışarak bir konsensüse varmıştır. Üstünde konsensüse varılan mezunların üniversite hakkında düşünce ve istekleri, toplantıyı yürüten Prof. Dr. Haluk Erkut tarafından şöyle özetlenmiştir:

1. BÜTÜNLÜK
İTÜ’de birlik ve bütünlük nasıl sağlanır? Bütünlük sağlayacak girişim nasıl ortak bir hareket haline getirilir?

2. FELSEFE
İTÜ’lülük öğretisi nedir?
Bu öğretiyi yaygınlaştırmak, kuşaklararası geçişi sağlamak ve çağdaşlıkla bağlantısını kurmak için ne yapılmalıdır?

3. KURUMLAŞMA
İTÜ’lülük felsefesini bir güç haline dönüştürmek, taraflarla paylaşmak ve kalıcı hale getirmek için Konsey nasıl yapılanmalıdır?

4. BENZERSİZLİK
İTÜ’nün ayrıcalıklı, benzersiz ve toplumsal etkinliği yüksek bir üniversite olarak konumlanması nasıl sağlanır?

5. PAYLAŞIM
İTÜ’nün imkân ve kabiliyetlerinin çoğaltılması, güçlendirilmesi ve paylaşılması için ne yapılmalıdır?
Yürütme Kurulu bu çerçevede Konsey’in kurumsal yapısını, çalışma esaslarını ve İTÜ’lülük Etik Değerlerini düzenlemiş ve Konseye onaylatmıştır. Böylece Konsey kurumsal alt yapısını kurarak dernek ve vakıflarla birlikte geniş tabanlı bir mezun organizasyonunun sağlanmasının temellerini oluşturmuştur.

Daha sonra göreve gelen Rektörümüz Muhammed Şahin İTÜ’de devamlılığın ve birliğin en güzel örneğini vererek başlatılan çalışmaları desteklemiştir ve sürdürmektedir. Bu da Mezunların İTÜ’de görmek istedikleri, İTÜ’de Bütünlüğün, sağlandığı yolunda çok önemli bir adımın atıldığının göstergesi olmuştur.

Konsey 2010 yılına kadar 7 Konsey, 28 Yürütme Kurulu Toplantısı yapmıştır. 18 Mart 2011 de yapılan 8. Konsey toplantısında yürütme kurulu görevi daha genç yeni bir ekibe devretmiştir. Konseyin İTÜ camiası için faydalı ve gerekli olduğu düşüncesi, gerek Üniversite yönetimi, gerekse mezun organizasyonları tarafından giderek daha çok destek bulmaktadır.

İTÜ MBS
Mezunlar Meydanı
Projelerimiz

Ana Sayfa | Hakkımızda | Mezun Organizasyonları | Tanıtımlar | Komiteler | Faaliyetler | Haberler | İletişim